VELKOMMEN TIL CAMP 

In 2024, we are organizing several different camps tailored to various levels, ages, and themes.

Å delta på en camp gir deltakerne muligheten til å oppleve en annerledes treningshverdag med fokus på spesifikke elementer og teknikker. Vi veileder de ulike utøverne ut i fra deres eget utgangspunkt og jobber med å fremme mestringsfølelsen.


Campene bidrar til å skape et sterkt fellesskap blant deltakerne. De får sjansen til å bli bedre kjent med hverandre og bygge relasjoner både innenfor og utenfor egen klubb. Det kan være en god avveksling fra den vanlige treningsrutinen, samt en god mulighet for å skape minner og opplevelser.


Vi trener alt fra grunnleggende teknikker til avanserte stunt i ulike nivåer. Cheerleading er ikke bare for jenter, vi ønsker gutter på alle camper! Ta med en venn eller to, her er alle velkomne!Participating in a camp provides attendees the opportunity to experience a different training routine, focusing on specific elements and techniques. We guide the various athletes based on their individual starting points and work to promote a sense of accomplishment.


The camps help create a strong community among participants. They have the chance to get to know each other better and build relationships both within and outside their own club. It can be a good break from the usual training routine and a great opportunity to create memories and experiences.


We train everything from basic techniques to advanced stunts at various levels. Cheerleading is not just for girls; we welcome boys at all camps! Bring a friend or two, everyone is welcome here!

SUMMER CAMP INFO

Uke/week 26:


Mini/peewee-camp (2019-2014): 24.-25.06-2024

Level 2/3 camp (2013-2006): 26.-27.-06-2024

Level 4/5 camp (2012-2006): 26.-27.06-2024


Tider/Time:


Mini/peewee-camp (2019-2014): 11:00-15:00

Level 2/3 camp (2013-2006): 10:15-14:15

Level 4/5 camp (2012-2006): 14:30-18:30

 Uke/week 32:


Mini/peewee-camp (2019-2014):05.-06.08-2024

Level 2/3 camp (2013-2006): 07.-.09.08-2024

Level 4/5 camp (2012-2006): 07.-09.08-2024

PS/tumbling camp (2012-2006):10.-11.08.2024


Tider/time:


Mini/peewee-camp (2019-2014): 11:00-15:00

Level 2/3 camp (2013-2006): 10:15-14:15

Level 4/5 camp (2012-2006): 14:30-18:30

PS/tumbling camp (2013-2006): KOMMER

PRISER/COSTS

2 dagers camp/Two days camp: 900kr


3 dagers camp/Three days camp: 1200kr